Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm chính sách bán hàng giao diện EGA Luxury trên Haravan

Chính sách bán hàng

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm chính sách bán hàng

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập chính sách bán hàng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm chính sách bán hàng EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].