Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Instagram giao diện EGA Luxury trên Haravan

Instagram

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Instagram

Upload hình đại diện Instagram và gắn link liên kết mở Instagram cho mỗi hình (tối đa 5 hình)

Instagram

Thiết lập instagram

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Instagram EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].