Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang Xmas

Giới thiệu

Xmas là trang bán hàng được thiết kế chuyên dụng cho Shop bán hàng trong mùa lễ Giáng sinh. Với hiệu ứng tuyết rơi sinh động và đẹp mắt tạo cảm giác se lạnh tuyệt vời mùa Giáng sinh, kèm theo đó là tính năng Countdown (đếm ngược) được tích hợp sẵn sẽ giúp bạn gia tăng tỉ lệ chốt đơn hàng với 4 nhóm sản phẩm khác nhau để trình bày và có thể ẩn/hiện linh hoạt với thiết lập sản phẩm của Shop.

Hiển thị trang Xmas

Vào Website > Trang nội dung > Tạo trang

Tạo trang nội dung

Bước 1: Tạo trang Xmas

Thêm tiêu đề và giao diện page.xmas_002

Giao diện trang

Bước 2: Nhập Tiêu đề và Chọn giao diện

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang

Bước 3: Hiển thị

Bấm Xem thử

Xem trang

Bước 4: Xem thử trang

Thiết lập chung

Vào xmas_002 > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Bước 5: Thiết lập chung

Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

Vào xmas_002 > Hiệu ứng tuyết rơi

Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

Bước 6: Thiết lập Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

Vào xmas_002 > Banner

Thiết lập Banner

Bước 7: Thiết lập Banner

Nhóm 3 banner nhỏ

Vào xmas_002 > Nhóm 3 banner nhỏ

Thiết lập Nhóm 3 banner nhỏ

Bước 8: Thiết lập Nhóm 3 banner nhỏ

ghi chú

Bạn có thể sử dụng một số ảnh banner mặc định của trang hoặc Upload ảnh mới cho phù hợp với nhu cầu của bạn, Nếu Upload ảnh mới hãy check chọn Không sử dụng ảnh mặc đinh... để ảnh mới được hiển thị

Sử dụng ảnh mặc định của trang

Sử dụng ảnh mặc định của trang

Nhóm sản phẩm nổi bật

Vào xmas_002 > Nhóm sản phẩm nổi bật

Nhóm sản phẩm nổi bật

Bước 9: Thiết lập Nhóm sản phẩm nổi bật

Mã khuyến mãi

Vào xmas_002 > Mã khuyến mãi

Mã khuyến mãi

Bước 10: Thiết lập Mã khuyến mãi

Nhóm sản phẩm

Vào xmas_002 > Nhóm sản phẩm 1

Nhóm sản phẩm

Bước 11: Thiết lập Nhóm sản phẩm

ghi chú

Thiết lập tương tự với các nhóm sản phẩm khác, tối đa 5 nhóm

Vào xmas_002 > Banner ngang

Banner ngang

Bước 12: Thiết lập Banner ngang

Bộ sưu tập

Vào xmas_002 > Bộ sưu tập

Bộ sưu tập

Bước 13: Thiết lập Bộ sưu tập

Phương thức thanh toán

Vào xmas_002 > Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Bước 14: Phương thức thanh toán

Cuối trang

Vào xmas_002 > Cuối trang

Cuối trang

Bước 15: Thiết lập Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập trang Xmas. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].