Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Style trên Haravan

LookBook

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - LookBook

⚡ Tính năng giúp khách hàng dễ dàng, nhanh chóng mua được bộ sản phẩm mình cần mà không phải đi tìm kiếm từng món lẻ tẻ mất nhiều thời gian. Gồm 3 nhóm LookBook, mỗi nhóm LookBook cài đặt được 3 sản phẩm

👉 Đầu tiên chúng ta bật khung lưới tọa độ để xác định đúng vị trí sản phẩm thành phần trên hình sản phẩm LookBook theo (hàng, cột).

module tin tức

Bật khung lưới tọa độ

Cài đặt LookBook

Cài đặt thông số bộ sưu tập lookbook 1

(Ví dụ với bộ sưu tập 1)

👉 Cài đặt chung

 • Chọn ảnh Set đồ: Upload hình ảnh kích thước(520x675)px

 • Đặt tên bộ sưu tập: Set đồ tập Yoga Xuân Hè 2022

 • Nhập Liên kết mở nhóm lookbook

  • Trước tiên tạo trang nội dung và chọn kiểu giao diện là page.lookbook

   Cài đặt LookBook

  Lưu ý

  Dùng #### để phân tách phần nội dung hình ảnh và nội dung text

  Phân tách hình ảnh và nội dung

  • Nhấn Xem thử -> copy đường dẫn dán vào mục Liên kết trong phần cài đặt

   Cài đặt LookBook

👉 Cài đặt chi tiết từng sản phẩm thành phần (VD sản phẩm 1)

 • Nhập ID sản phẩm thành phần:

  • Truy cập Sản phẩm > Tên sản phẩm VD: Sản phẩm > Áo bra legging sport
  • Copy ID sản phẩm và dán vào mục Product Id sản phẩm

  module tin tức

 • Nhập tọa độ sản phẩm thành phần: Lấy tọa độ như bước đầu tiên

 • Chọn vị trí show sản phẩm khi click vào (trên hoặc dưới vị trí tọa độ)

Sau khi cài đặt xong

Sau khi cài đặt xong thì chúng ta nhớ tắt hiển thị khung lưới nhé.

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-LookBook EGA Style. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].