Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Style trên Haravan

Video

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Video

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập hiển thị video

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-video EGA Style. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].