Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang sản phẩm EGA Style trên Haravan

1. Layout trang sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Layout trang sản phẩm

Layout

Thiết lập hiển thị slide ảnh nhỏ trên mobile

Layout

Thiết lập hiển thị bộ nút mua hàng cuối trang Desktop

Layout

Thiết lập hiển thị nhóm sản phẩm đã xem, nhóm sản phẩm cùng phân khúc, sản phẩm liên quan

Layout

Thiết lập hiển thị bình luận Facebook

Facebook comment

Thiết lập hiển thị đánh giá sản phẩm

Website chưa được cài app thì cài đặt tại đây:

 • Product review: Đây là app trả phí và được sử dụng thử 14 ngày

 • Easy review: Đây là app trả phí và được sử dụng thử 14 ngày

Website đã cài đặt app đánh giá

Bước 1: Chọn app đánh giá

Chọn app review

Bước 2: Thiết lập hiển thị và tiêu đề

Review

2. Video trong ảnh sản phẩm

Thiết lập Hiển thị / Ẩn video ở ảnh Sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > VIDEO TRONG ẢNH SẢN PHẨM

icon video

Thiết lập trong quản lý sản phẩm

Lưu ý

Bắt buộc nhập đúng cú pháp hướng dẫn

Bước 1: Vào trang admin, chọn sản phẩm muốn hiển thị video

bước 1

Bước 2: Thêm ảnh thumbnail video lên ảnh, tên ảnh đặt theo cú pháp: video-[tên-ảnh]

Ví dụ: video-dam-voan-tang-ruby

bước 2

Lưu ý
 • Thứ tự xuất hiện của video tương ứng với vị trí ảnh thumbnail sản phẩm
 • Nếu không upload ảnh thumb cho video, mặc định sẽ lấy từ thumbnail của video youtube và thứ tự của video sẽ xuất hiện đầu tiên ở slider ảnh sản phẩm

Bước 3: Sao chép (copy) mã video trong đường link youtube (Mã nằm sau dấu = trong link video youtube)

bước 3

Bước 4: Thêm nhãn sản phẩm (tags) theo cú pháp: video_abc với abc là mã video vừa sao chép ở Bước 3

Ví dụ: video_AehgE3dWd3Y

bước 4

Kết quả:

kết quả

3. Khuyến mãi - Ưu đãi

Có 2 nơi để cài đặt Box KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI này:

1 là Box riêng của từng sản phẩm:

Được thiết lập trong mô tả sản phẩm với tiêu đề KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI định dạng Heading 6

khuyến mãi riêng

2 là Box chung cho mọi sản phẩm:

khuyến mãi

Logic hiển thị Khuyến mãi - Ưu đãi:
 • Nếu sản phẩm có Box khuyến mãi riêng thì hiển thị Box khuyến mãi riêng của sản phẩm

 • Nếu sản phẩm không có Box khuyến mãi riêng thì hiển thị Box khuyến mãi chung nếu được bật hiển thị

 • Còn lại không hiển thị

4. Hướng dẫn chọn size

Option 1: Mở hướng dẫn chọn size từ trang nội dung

Hướng dẫn chọn size

Option 2: Mở chức năng tư vấn chọn size

Hướng dẫn chọn size

Thông tin tính toán để tư vấn size

Chọn lấy thông tin từ Google sheet

Copy đường dẫn file thông tin và dán vào ô đường dẫn Google Sheet mặc định trong cài đặt

File lấy thông tin size

File thông tin gồm 3 cột: Size - Số đo(cm) - Cân nặng(kg)

Thông tin chọn size

ghi chú
 • Có thể cài đặt chung hướng dẫn chọn size cho mọi sản phẩm
 • Hoặc chia nhóm sản phẩm với tag sản phẩm size_sheet_1, size_sheet_2, size_sheet_3. Mỗi nhóm tag tương ứng với 1 đường dẫn chọn size theo mẫu file như trên

Chọn size theo tag sản phẩm

5. Nhóm nút mua hàng

mua hàng

6. Gọi đặt mua

Đặt mua

7. Chính sách bán hàng

chính sách bán hàng

8. Sản phẩm liên quan

Các sản phẩm liên quan sẽ được hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm. Điều này giúp tăng doanh số cho cửa hàng bởi vì khách xem được nhiều sản phẩm hơn. Sản phẩm được gợi ý theo danh mục (collection) hoặc theo thẻ (tag).

Sản phẩm liên quan theo Collection

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Collection

Hiển thị những sản phẩm có cùng Collection với sản phẩm đang xem

sản phẩm liên quan theo collection

Sản phẩm liên quan theo Tag

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Tag

Thiết lập này chọn lọc sản phẩm liên quan theo tag nên nâng cao và linh hoạt hơn.

Các sản phẩm cùng tag liên quan sản phẩm hiện tại sẽ được lọc ra hiển thị tại đây nhanh chóng.

Ví dụ:

lienquan_ao

sản phẩm liên quan theo collection

Lưu ý

Bạn có thể tạo ra nhiều bộ tag bắt đầu bằng tiền tố được quy định trong thiết lập

Ví dụ: tiền tố là sanphamlienquan (hoặc đặt rút gọn là splq hay lienquan tùy ý)

sanphamlienquan_vay

sanphamlienquan_dam

...

splq_vay

splq_dam

...

lienquan_vay

lienquan_dam

...

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Vào trang admin > Danh sách sản phẩm > Chọn sản phẩm muốn thêm tag

Ở mục thêm Nhãn cho sản phẩm, bạn thêm tag phù hợp

sản phẩm liên quan theo tag

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

9. Sản phẩm cùng phân khúc giá

sản phẩm cùng phân khúc giá

Sản phẩm cùng phân khúc giá

Sản phẩm cùng phân khúc giá được lấy từ đâu?

Gồm 3 lựa chọn:

 • Sản phẩm cùng loại: Lấy tất cả sản phẩm có cùng thông tin loại với sản phẩm (Thông tin loại được cài đặt trong thông tin sản phẩm)
 • Sản phẩm cùng danh mục: Lấy tất cả sản phẩm có cùng nhóm sản phẩm với sản phẩm
 • Tất cả sản phẩm: Lấy tất cả mọi sản phẩm

Giao động mức giá được so với sản phẩm đang xem như thế nào?

 • Ví dụ giá sản phẩm đang xem là X. Ta cài đặt mức dao động là 30 (%) so với sản phẩm đang xem thì sản phẩm cùng phần khúc sẽ có giá từ X - 30%*X tới X + 30%*X

sản phẩm cùng phân khúc giá

10. Biến thể màu

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Biến thể màu

Nếu bạn có sử dụng biến thể màu cho sản phẩm, bạn có thể tuỳ chỉnh hiển thị cho các biến thể màu bằng màu sắc hay hình ảnh bằng các thiết lập dưới đây.

10.1 Ưu tiên hiển thị phiên bản màu sắc theo ảnh được tải lên theo quy ước tương ứng với mỗi màu

B1: Đặt tên ảnh muốn hiển thị cho biến thể màu theo cú pháp: color-ten-variant-mau-sac

Ví dụ:

 • Variant màu Trắng → tên file ảnh color-trang.png

 • Variant màu Đỏ → tên file ảnh color-do.jpg

 • Variant màu Xanh dương → tên file ảnh color-xanh-duong.jpg

Kiểu ảnh có thể sử dụng là .png hoặc .jpg

B2: Upload ảnh vào mục Hình Ảnh Sản Phẩm

Upload ảnh variant màu

Upload ảnh cho variant màu hồng theo quy ước

B3: Chọn Ảnh sản phẩm(đặt tên theo quy ước)

Chọn kiểu hiển thị

Chọn kiểu hiển thị từ ảnh upload theo quy ước

Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

10.2 Ưu tiên hiển thị phiên bản màu sắc theo ảnh variant của sản phẩm

Chọn kiểu hiển thị từ ảnh đại diện variant

Chọn kiểu hiển thị từ ảnh đại diện variant

Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

Nếu không có ảnh ưu tiên theo quy ước 10.1 or 10.2 thì hiển thị như sau:

10.3 Kiểu hiển thị là Mã màu:

Hiển thị phiên bản màu sắc theo mã màu (mã hex) được thiết lập tương ứng với mỗi màu.

biến thể mã màu

Thiết lập biến thể mã màu

10.4 Kiểu hiển thị là Ảnh:

Hiển thị phiên bản màu sắc theo ảnh được tải lên tương ứng với mỗi màu

Ảnh tương ứng với mỗi màu

Thiết lập biến thể ảnh màu

10.5 Hiển thị danh sách ảnh theo variant

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > Thiết lập chung cho sản phẩm

Bước 1: Chọn Hiển thị ảnh sản phẩm theo nhóm màu sắc trong setting

Chọn hiển thị ảnh sản phẩm theo nhóm màu sắc

Bước 2: Đặt tên ảnh theo cú pháp sau: [ten-variant-mau-sac]-ten-bat-ky

 • Ảnh có định dạng .png hoặc .jpg

 • Tên ảnh = tên variant màu sắc viết không dấu, thay khoảng trắng bằng dấu gạch nối “-”

Ví dụ:

 • Variant màu Trắng → tên file ảnh trang-ten-bat-ky.png

 • Variant màu Đỏ → tên file ảnh do-ten-bat-ky.jpg

 • Variant màu Xanh dương → tên file ảnh xanh-duong-ten-bat-ky.jpg

Bước 3: Upload ảnh vào mục ảnh sản phẩm

Upload ảnh vào mục ảnh sản phẩm

Upload ảnh vào mục ảnh sản phẩm

Hiển thị trên website

Upload ảnh vào mục ảnh sản phẩm

11. Chia sẻ mạng xã hội

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Chia sẻ sản phẩm qua

Thiết lập các kênh chia sẻ sản phẩm

Thiết lập các kênh chia sẻ sản phẩm

Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chi tiết sản phẩm EGA Style. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].