Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Style trên Haravan

1. Thiết lập chung

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi > THIẾT LẬP CHUNG

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập chung

2. Coupon 1

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi > COUPON 1

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập mã khuyến mãi 1

3. Coupon khác

Ghi chú

Thiết lập Coupon 2,3,4,5,6,7,8 tương tự như thiết lập Coupon 1

thông tin

Nhập handle collection là gì ?

Ví dụ: Khi ta click mở danh mục Đồ bơi thì đường dẫn như sau:

--> https://ega-style.myharavan.com/collections/do-boi

--> Handle collection là : do-boi

Mặc định khi để trống mục Nhập handle collection thì mã Coupon sẽ được hiển thị ở tất cả danh mục sản phẩm

Khi ta nhập Handle collection thì chỉ những danh mục nào được nhập mới hiển thị mã Coupon.

Ví dụ: ta nhập Handle collection là do-boi cho Coupon 1

Khi mở danh mục Đồ bơi ta sẽ thấy Coupon 1 hiển thị

nhóm mã khuyến mãi

Khi ta mở danh mục khác Đồ thể thao thì sẽ không thấy Coupon 1 hiển thị

nhóm mã khuyến mãi

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Nhóm mã khuyến mãi EGA Style. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].