Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Style trên Haravan

Chính sách bán hàng

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Đánh giá của khách hàng

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập đánh giá của khách hàng

Cách lấy ID sản phẩm

Các đánh giá khác

Các đánh giá khác cài đặt tương tự đánh giá 1

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Nhóm mã khuyến mãi EGA Style. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].