Nhảy tới nội dung

Thiết lập Khuyến mãi - MuaXtangY, Combo EGA Style trên Haravan

Đây là 2 App có trả phí, dùng thử miễn phí 14 ngày

Bước 1 Cài đặt App

Bước 2 Chọn App sử dụng

Chọn app sử dụng

Bước 3 Truy cập để cài đặt khuyến mãi

Truy cập cài đặt khuyến mãi với app Mua X tặng Y

Truy cập Admin > Ứng dụng > Mua X tặng Y > Thao tác

Cài đặt khuyến mãi Mua X tặng Y

Xem thêm hướng dẫn từ nhà phát triển

Truy cập cài đặt khuyến mãi với app Combo Truy cập Admin > Ứng dụng > Combo > Thao tác

Cài đặt khuyến mãi Mua X tặng Y

Xem thêm hướng dẫn từ nhà phát triển

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Khuyến mãi - MuaXtangY, Combo. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].