Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Style trên Haravan

1. Thiết lập chung

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Slideshow > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

2. Thiết lập slideshow

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Slideshow > Slideshow

Thiết lập ảnh slideshow

Thiết lập ảnh slideshow

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Slideshow EGA Style. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].