Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang FnB

Giới thiệu

Food & Beverage là trang bán hàng được thiết kế để phục vụ giới thiệu, chạy quảng cáo và bán 1 sản phẩm riêng biệt.

Hiển thị trang Food & Beverage

Vào Website > Trang nội dung > Tạo trang

Tạo trang nội dung

Bước 1: Tạo trang Food & Beverage

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.foodnbeverage_001

Giao diện trang

Bước 2: Nhập Tiêu đề và Chọn giao diện

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang

Bước 3: Hiển thị

Bấm Xem thử

Xem trang

Bước 4: Xem thử trang

Thiết lập chung

Vào Website > Giao diện > Thiết lập theme > foodnbeverage_001 > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Bước 5: Thiết lập chung

Đầu trang

Vào foodnbeverage_001 > Đầu trang

Đầu trang

Bước 6: Thiết lập Đầu trang

Vào foodnbeverage_001 > Banner

Banner

Bước 7: Thiết lập Banner

ghi chú

Bạn có thể sử dụng một số ảnh banner mặc định của trang hoặc Upload ảnh mới cho phù hợp với nhu cầu của bạn, Nếu Upload ảnh mới hãy check chọn Không sử dụng ảnh mặc đinh... để ảnh mới được hiển thị

Sử dụng ảnh mặc định của trang

Sử dụng ảnh mặc định của trang

Giới thiệu

Vào foodnbeverage_001 > Giới thiệu

Giới thiệu

Bước 8: Thiết lập phần giới thiệu

Lợi ích từ sản phẩm

Vào foodnbeverage_001 > Lợi ích từ sản phẩm

Lợi ích từ sản phẩm

Bước 9: Thiết lập phần lợi ích từ sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Vào foodnbeverage_001 > Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Bước 10: Thiết lập Thông tin sản phẩm

Thiết lập bộ đếm ngược

Bước 11: Thiết lập Bộ đếm ngược

Đánh giá của khách hàng

Vào foodnbeverage_001 > Đánh giá của khách hàng

Đánh giá của khách hàng

Bước 12: Thiết lập Đánh giá của khách hàng

Cuối trang

Vào foodnbeverage_001 > Cuối trang

Cuối trang

Bước 13: Thiết lập Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập trang Food and Beverage. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].