Nhảy tới nội dung

Thiết lập bộ lọc sản phẩm EGA Style trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Bộ lọc sản phẩm

Bộ lọc mặc định sẽ lọc sản phẩm dựa trên thông tin sản phẩm mặc định của trang, bao gồm:

  • Giá sản phẩm
  • Hãng sản xuất
  • Màu sắc sản phẩm
  • Tag sản phẩm

1. Lọc theo giá

lọc theo giá

Thiết lập lọc sản phẩm theo giá

2. Lọc theo hãng sản xuất

lọc theo hãng sản xuất

Thiết lập lọc sản phẩm theo hãng sản xuất

3. Lọc theo tag màu sắc

lọc theo màu sắc

Thiết lập lọc sản phẩm theo màu sắc

4. Lọc theo tag

lọc theo tag

Thiết lập lọc sản phẩm theo tag

Lưu ý

Chỉ những sản phẩm có tag trùng với thiết lập trong bộ lọc mới được hiển thị khi lọc

Nhập tag sản phẩm

Cài đặt sản phẩm - nhập tag trùng với thiết lập trong bộ lọc

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Bộ lọc sản phẩm EGA Style. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].