Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang sản phẩm EGA Techstore trên Sapo

1. Layout trang sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Layout trang sản phẩm

Layout

Nút thêm vào giỏ

Thiết lập hiển thị mô tả ngắn sản phẩm và nút mua hàng cuối trang desktop

Layout

Thiết lập hiển thị nhóm sản phẩm đã xem, nhóm sản phẩm liên quan, nhóm sản phẩm cùng phân khúc

Layout

Thiết lập hiển thị đánh giá sản phẩm và bình luận Facebook

Bình luận - Đánh giá

Thiết lập hiển thị chia sẻ sản phẩm lên mạng xã hội

Social share

2. Video trong ảnh sản phẩm

Thiết lập Hiển thị / Ẩn video ở ảnh Sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > VIDEO TRONG ẢNH SẢN PHẨM

icon video

Thiết lập trong quản lý sản phẩm

Lưu ý

Bắt buộc nhập đúng cú pháp hướng dẫn

Bước 1: Vào trang admin, chọn sản phẩm muốn hiển thị video

bước 1

Bước 2: Thêm ảnh thumbnail video lên ảnh, tên ảnh đặt theo cú pháp: video-[tên-ảnh]

Ví dụ: video-iphone-xr

bước 2

Lưu ý
  • Thứ tự xuất hiện của video tương ứng với vị trí ảnh thumbnail sản phẩm
  • Nếu không upload ảnh thumb cho video, mặc định sẽ lấy từ thumbnail của video youtube và thứ tự của video sẽ xuất hiện đầu tiên ở slider ảnh sản phẩm

Bước 3: Sao chép (copy) mã video trong đường link youtube (Mã nằm sau dấu = trong link video youtube)

bước 3

Bước 4: Thêm nhãn sản phẩm (tags) theo cú pháp: video_abc với abc là mã video vừa sao chép ở Bước 3

Ví dụ: video_LZwIN1MNp-0

bước 4

Kết quả:

kết quả

3. Khuyến mãi - Ưu đãi

Có 2 nơi để cài đặt Box KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI này:

1 là Box riêng của từng sản phẩm:

Được thiết lập trong mô tả sản phẩm với tiêu đề KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI định dạng Heading 6

khuyến mãi riêng

2 là Box chung cho mọi sản phẩm:

khuyến mãi

Logic hiển thị Khuyến mãi - Ưu đãi:
  • Nếu sản phẩm có Box khuyến mãi riêng thì hiển thị Box khuyến mãi riêng của sản phẩm

  • Nếu sản phẩm không có Box khuyến mãi riêng thì hiển thị Box khuyến mãi chung nếu được bật hiển thị

  • Còn lại không hiển thị

4. Thông số kỹ thuật

thông số kỹ thuật

Nội dung thông số kỹ thuật:

Đưa con trỏ về cuối phần mô tả sản phẩm

B1: Thêm tiêu đề: Thông số kỹ thuật định dạng heading 6

B2: Xuống dòng và insert bảng gồm 2 cột, số dòng tùy ý tương ứng với số dòng thông số kỹ thuật sản phẩm

B3: Nhập thông tin thông số kỹ thuật

template thông số ký thuật

ghi chú
  • Tiêu đề Thông số kỹ thuật định dạng heading 6
  • Tiêu đề Thông số kỹ thuật khi nhập trong nội dung mô tả sản phẩm cần trùng với tên đã ghi trong thiết lập

5. Nhóm nút mua hàng

mua hàng

6. Nút trả góp và thông báo gọi đặt mua

trả góp-đặt mua

7. Chính sách bán hàng

chính sách bán hàng

8. Sản phẩm liên quan

Các sản phẩm liên quan sẽ được hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm. Điều này giúp tăng doanh số cho cửa hàng bởi vì khách xem được nhiều sản phẩm hơn. Sản phẩm được gợi ý theo danh mục (collection) hoặc theo thẻ (tag).

Sản phẩm liên quan theo Collection

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Collection

Hiển thị những sản phẩm có cùng Collection với sản phẩm đang xem

sản phẩm liên quan theo collection

Sản phẩm liên quan theo Tag

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Tag

Thiết lập này chọn lọc sản phẩm liên quan theo tag nên nâng cao và linh hoạt hơn.

Các sản phẩm cùng tag liên quan sản phẩm hiện tại sẽ được lọc ra hiển thị tại đây nhanh chóng.

Ví dụ:

lienquan_android

sản phẩm liên quan theo collection

Lưu ý

Bạn có thể tạo ra nhiều bộ tag bắt đầu bằng tiền tố được quy định trong thiết lập

Ví dụ: tiền tố là sanphamlienquan (hoặc đặt rút gọn là splq hay lienquan tùy ý)

sanphamlienquan_iphone

sanphamlienquan_android

...

splq_iphone

splq_android

...

lienquan_iphone

lienquan_android

...

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Vào trang admin > Danh sách sản phẩm > Chọn sản phẩm muốn thêm tag

Ở mục thêm Tags cho sản phẩm, bạn thêm tag phù hợp

sản phẩm liên quan theo tag

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

9. Sản phẩm cùng phân khúc giá

sản phẩm cùng phân khúc giá

10. Biến thể màu

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Biến thể màu

Nếu bạn có sử dụng biến thể màu cho sản phẩm, bạn có thể tuỳ chỉnh hiển thị cho các biến thể màu bằng màu sắc hay hình ảnh bằng các thiết lập dưới đây.

10.1 Ưu tiên hiển thị phiên bản màu sắc theo ảnh được tải lên theo quy ước tương ứng với mỗi màu

B1: Đặt tên ảnh muốn hiển thị cho biến thể màu theo cú pháp: color-ten-variant-mau-sac

Ví dụ:

  • Variant màu Trắng → tên file ảnh color-trang.png

  • Variant màu Đỏ → tên file ảnh color-do.jpg

  • Variant màu Xanh dương → tên file ảnh color-xanh-duong.jpg

Kiểu ảnh có thể sử dụng là .png hoặc .jpg

B2: Upload ảnh vào mục Hình Ảnh Sản Phẩm

Upload ảnh variant màu

Upload ảnh cho variant màu theo quy ước

B3: Chọn Ảnh sản phẩm(đặt tên theo quy ước)

Chọn kiểu hiển thị

Chọn kiểu hiển thị từ ảnh upload theo quy ước

Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

10.2 Ưu tiên hiển thị phiên bản màu sắc theo ảnh variant của sản phẩm

Chọn kiểu hiển thị từ ảnh đại diện variant

Chọn kiểu hiển thị từ ảnh đại diện variant

Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

thông tin

Nếu không có ảnh ưu tiên theo quy ước 10.1 or 10.2 thì hiển thị như sau

10.3 Kiểu hiển thị là Mã màu:

Hiển thị phiên bản màu sắc theo mã màu (mã hex) được thiết lập tương ứng với mỗi màu.

biến thể mã màu

Thiết lập biến thể mã màu

10.4 Kiểu hiển thị là Ảnh:

Hiển thị phiên bản màu sắc theo ảnh được tải lên tương ứng với mỗi màu

Ảnh tương ứng với mỗi màu

Thiết lập biến thể ảnh màu

11 Chia sẻ mạng xã hội

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Chia sẻ sản phẩm qua

Thiết lập các kênh chia sẻ sản phẩm

Thiết lập các kênh chia sẻ sản phẩm

Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

12. Chiều cao cho mô tả sản phẩm và thông số kỹ thuật

Bạn có thể sử dụng tính năng giới hạn chiều cao của nội dung mô tả sản phẩm và thông số kỹ thuật khi nào cần xem thêm nội dung thì nhấn Xem thêm để mở rộng hoặc hiển thị đầy đủ theo nội dung

Giới hạn chiều cao

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chi tiết sản phẩm EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].