Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang sản phẩm EGA Techstore trên Sapo

1. Layout trang sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Layout trang sản phẩm

Layout

Layout

Layout

Bình luận - Đánh giá

Cài đặt hiển thị bình luận đánh giá

2. Video trong ảnh sản phẩm

Thiết lập Hiển thị / Ẩn video ở ảnh Sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > VIDEO TRONG ẢNH SẢN PHẨM

icon video

Thiết lập trong quản lý sản phẩm

Lưu ý

Bắt buộc nhập đúng cú pháp hướng dẫn

Bước 1: Vào trang admin, chọn sản phẩm muốn hiển thị video

bước 1

Bước 2: Thêm ảnh thumbnail video lên ảnh, tên ảnh đặt theo cú pháp: video-[tên-ảnh]

Ví dụ: video-iphone-xr

bước 2

Lưu ý
 • Thứ tự xuất hiện của video tương ứng với vị trí ảnh thumbnail sản phẩm
 • Nếu không upload ảnh thumb cho video, mặc định sẽ lấy từ thumbnail của video youtube và thứ tự của video sẽ xuất hiện đầu tiên ở slider ảnh sản phẩm

Bước 3: Sao chép (copy) mã video trong đường link youtube (Mã nằm sau dấu = trong link video youtube)

bước 3

Bước 4: Thêm nhãn sản phẩm (tags) theo cú pháp: video_abc với abc là mã video vừa sao chép ở Bước 3

Ví dụ: video_LZwIN1MNp-0

bước 4

Kết quả:

kết quả

3. Khuyến mãi - Ưu đãi

Có 2 nơi để cài đặt Box KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI này:

1 là Box riêng của từng sản phẩm:

Được thiết lập trong mô tả sản phẩm với tiêu đề KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI định dạng Heading 6

khuyến mãi riêng

2 là Box chung cho mọi sản phẩm:

khuyến mãi

Logic hiển thị Khuyến mãi - Ưu đãi:
 • Nếu sản phẩm có Box khuyến mãi riêng thì hiển thị Box khuyến mãi riêng của sản phẩm

 • Nếu sản phẩm không có Box khuyến mãi riêng thì hiển thị Box khuyến mãi chung nếu được bật hiển thị

 • Còn lại không hiển thị

4. Thông số kỹ thuật

thông số kỹ thuật

Nội dung thông số kỹ thuật:

Đưa con trỏ về cuối phần mô tả sản phẩm

B1: Thêm tiêu đề: Thống số kỹ thuật định dạng heading 6

B2: Xuống dòng và insert bảng gồm 2 cột, số dòng tuỳ ý tương ứng với số dòng thông số kỹ thuật sản phẩm

B3: Nhập thông tin thông số kỹ thuật

template thông số ký thuật

note
 • Tiêu đề Thông số kỹ thuật định dạng heading 6
 • Tiêu đề Thông số kỹ thuật khi nhập trong nội dung mô tả sản phẩm cần trùng với tên đã ghi trong thiết lập

5. Nhóm nút mua hàng

mua hàng

6. Trả góp và gọi đặt mua

trả góp-đặt mua

7. Chính sách bán hàng

chính sách bán hàng

8. Sản phẩm liên quan

Các sản phẩm liên quan sẽ được hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm. Điều này giúp tăng doanh số cho cửa hàng bởi vì khách xem được nhiều sản phẩm hơn. Sản phẩm được gợi ý theo danh mục (collection) hoặc theo thẻ (tag).

Sản phẩm liên quan theo Collection

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Collection

Hiển thị những sản phẩm có cùng Collection với sản phẩm đang xem

sản phẩm liên quan theo collection

Sản phẩm liên quan theo Tag

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Tag

Thiết lập này chọn lọc sản phẩm liên quan theo tag nên nâng cao và linh hoạt hơn.

Các sản phẩm cùng tag liên quan sản phẩm hiện tại sẽ được lọc ra hiển thị tại đây nhanh chóng.

Ví dụ:

lienquan_android

sản phẩm liên quan theo collection

Lưu ý

Bạn có thể tạo ra nhiều bộ tag bắt đầu bằng tiền tố được quy định trong thiết lập

Ví dụ: tiền tố là sanphamlienquan (hoặc đặt rút gọn là splq hay lienquan tùy ý)

sanphamlienquan_iphone

sanphamlienquan_android

...

splq_iphone

splq_android

...

lienquan_iphone

lienquan_android

...

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Vào trang admin > Danh sách sản phẩm > Chọn sản phẩm muốn thêm tag

Ở mục thêm Tags cho sản phẩm, bạn thêm tag phù hợp

sản phẩm liên quan theo tag

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

9. Sản phẩm cùng phân khúc giá

sản phẩm cùng phân khúc giá

10. Biến thể màu

Nếu bạn có sử dụng biến thể màu, bạn có thể tuỳ chỉnh màu sắc hiển thị cho các biến thể màu bằng cách đặt tên biến thể màu trùng với tên màu cài đặt.

 • Kiểu hiển thị là Mã màu: Hiển thị phiên bản màu sắc theo mã màu (mã hex) được thiết lập tương ứng với mỗi màu. Áp dụng dùng chung cho mọi tất cả sản phẩm
 • Kiểu hiển thị là Ảnh: Hiển thị phiên bản màu sắc theo ảnh được tải lên tương ứng với mỗi màu. Áp dụng dùng chung cho tất cả sản phẩm

biến thể màu

Thiết lập biến thể màu

thiết lập tên biến thể màu

Tạo biến thể màu có tên đúng như tên đã thiết lập trong mục thiết lập biến thể màu

Trường hợp nâng cao, hiển thị variant màu sắc của sản phẩm theo ảnh được upload trong phần Ảnh sản phẩm:

B1: Đặt tên ảnh muốn hiển thị cho biến thể màu theo cú pháp: color-ten-variant-mau-sac

Ví dụ:

 • Variant màu Trắng → tên file ảnh color-trang.png

 • Variant màu Đỏ → tên file ảnh color-do.jpg

 • Variant màu Xanh dương → tên file ảnh color-xanh-duong.jpg

Kiểu ảnh có thể sử dụng là .png hoặc .jpg

B2: Upload ảnh vào mục Ảnh Sản Phẩm

Upload ảnh variant màu cho sản phẩm cụ thể

Upload ảnh variant màu cho sản phẩm cụ thể

B3: Check chọn Ưu tiên hiển thị ảnh variant màu(nếu có)

Ưu tiên hiển thị ảnh variant màu

Ưu tiên hiển thị ảnh variant màu

Minh hoạ biến thể màu nâng cao

Minh hoạ biến thể màu nâng cao

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chi tiết sản phẩm EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ support@egany.com.