Nhảy tới nội dung

Thiết lập đầu trang EGA Techstore

1. Màu subheader

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > MÀU SUBHEADER

Màu Subheader

Thiết lập màu subheader

2. Banner đầu trang

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > BANNER ĐẦU TRANG

Banner đầu trang desktop

Thiết lập banner đầu trang trên desktop

Banner đầu trang mobile

Thiết lập banner đầu trang trên mobile

3. Header

Header

Thiết lập header

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > LOGO

Logo

Thiết lập Logo

5. Gợi ý tìm kiếm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > GỢI Ý TÌM KIẾM

Gợi ý tìm kiếm

Thiết lập Gợi ý tìm kiếm

6. Chính sách cửa hàng

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > CHÍNH SÁCH CỬA HÀNG

Chính sách cửa hàng

Thiết lập Chính sách cửa hàng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Đầu trang EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].