Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Techstore trên Sapo

Nhóm thương hiệu

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm thương hiệu

nhóm thương hiệu

Thiết lập nhóm thương hiệu

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Nhóm thương hiệu EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].