Nhảy tới nội dung

Thiết lập quản lý bình luận Facebook EGA Techstore trên Sapo

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Bình luận Facebook

1. Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

2. Thiết lập không quản lý bình luận

Hiển thị bình luận Facebook

Thiết lập không quản lý bình luận

3. Thiết lập có quản lý bình luận

Tạo Facebook App và điền đầy đủ thông tin

Truy cập đường dẫn sau để tạo Facebook App (Login hoặc tạo tài khoản nếu bạn chưa có)

Tạo Facebook App

Tạo Facebook App chọn type là "Kinh doanh(Business)"

Bổ sung đầy đủ thông tin cho Facebook App

Bổ sung đầy đủ thông tin cho Facebook App

Copy App_id và paste vào Facebook app id trong setting

Copy App_id và paste vào "Facebook app id" trong setting

Giao diện quản lý bình luận Facebook

Truy cập Hỗ trợ > Công cụ kiểm duyệt bình luận

Truy cập quản lý bình luận

Quản lý bình luận

4. Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Quản lý bình luận Facebook. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].