Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang FAQ EGA Techstore trên Sapo

1. Thiết lập Form đặt câu hỏi

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang FAQ

Trang FAQ

2. Tạo trang nội dung

Truy cập Admin > Website > Trang nội dung > Thêm trang nội dung

Tạo trạng nội dung Câu hỏi thường gặp và chọn giao diện là page.faq

Tạo trang FAQ

3. Nhập liệu nội dung câu hỏi và câu trả lời:

Nhập liệu vào phần nội dung theo bảng 2 cột: Câu hỏiCâu trả lời như sau:

Nhập liệu FAQ

4. Hiển thị

Bạn có thể gắn liên kết để mở trang FAQ vào vị trí menu mà mình mong muốn

Ví dụ ta gắn link FAQ vào menu Hỗ trợ khách hàng đặt ở cuối trang

Nhập liệu FAQ

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang FAQ EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].