Nhảy tới nội dung

Cài đặt App kiểm tra đơn hàng trên EGA Techstore trên Sapo

1. Cài đặt app

Cài đặt app tại đây nếu bạn chưa cài

2. Hiển thị lên website

Bạn chọn một trong 2 cách sau để hiển thị lên website

Cách 1: Gắn link vào menu với đường dẫn sau: /apps/kiem-tra-don-hang

Ưu điểm: Dễ thực hiện

Gắn link mở app

Cách 2: Tạo trang nội dung và gắn mã vào phần html

Ưu điểm: Có thể tùy chỉnh thêm nội dung cho trang Kiểm tra đơn hàng

B1: Mở app Kiểm tra đơn hàng và copy đoạn code sau (phần đóng khung đỏ):

Copy mã html

B2: Tạo trang Kiểm tra đơn hàng

Truy cập Admin > Website > Trang nội dung > Thêm trang nội dung

  • Vào phần nội dung mở mục Mã HTML và dán đoạn code đã copy từ B1 vào

Đây là ví dụ về đoạn mã cho theme Ega Techstore, website của bạn đường link sẽ có thay đổi

<p><iframe frameborder="0" height="500px" src="https://checkorder.sapoapps.vn/orders/app/widget?store=ega-techstore.mysapo.net" width="100%"></iframe></p>

Tạo trang kiểm tra đơn hàng

Tạo trang kiểm tra đơn hàng

Bước 3: Gắn link vào menu để sử truy cập sử dụng chức năng

Gắn link vào menu để sử truy cập sử dụng chức năng

Gắn link vào menu để sử truy cập sử dụng chức năng

Hiển thị trên website:

Kiểm tra đơn hàng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Cài đặt app kiểm tra đơn hàng. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].