Nhảy tới nội dung

Thiết lập tính năng so sánh sản phẩm theme EGA Techstore Sapo

1. Thêm trang nội dung so sánh sản phẩm

Tính năng giúp cho khách hàng dễ dàng so sánh thông số của các sản phẩm trước khi quyết định mua hàng.

Tạo trang nội dung so sánh sản phẩm

Tạo trang nội dung so sánh sản phẩm

2. Cài đặt hiển thị thông số so sánh

Cài đặt hiển thị thông số so sánh

Cài đặt hiển thị thông số so sánh

3. Thực hiện so sánh sản phẩm

Thực hiện so sánh sản phẩm

Thực hiện so sánh sản phẩm

Kết quả so sánh sản phẩm

Kết quả so sánh sản phẩm

Sau khi hoàn tất thiết lập trên, bạn đã có thể sử dụng tính năng so sánh sản phẩm cho trang EGA Techstore. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].