Nhảy tới nội dung

Thiết lập khung và nhãn sản phẩm EGA Techstore trên Sapo

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Khung và Nhãn sản phẩm

Vị trí hiển thị
  • Nhóm sản phẩm
  • Chi tiết sản phẩm

EGA Techstore cung cấp cho bạn thiết lập khung và nhãn khuyến mãi để bạn tuỳ biến hiển thị các tính năng trên theme, hỗ trợ tối đa cho các đợt chạy khuyến mãi & campaign.

1. Nhãn khuyến mãi

Nhãn dạng chữ

Nhãn dạng chữ 1

Nhãn dạng chữ 1

Nhãn dạng chữ 2

Nhãn dạng chữ 2

Để sử dụng Nhãn dạng chữ, các bạn làm theo 2 bước:

  1. Quy định Tag nhận biết cho nhãn khuyến mãi. VD: tragop, baohanh

  2. Điền tag đã quy định ở bước 1 vào sản phẩm muốn hiển thị theo cú pháp: Tag nhận biết_Nội dung

VD: tragop_Trả góp 0%, baohanh_Tặng gói bảo hành Gold trị giá 300K

Nhãn dạng chữ

Nhãn dạng ảnh

Nhãn dạng ảnh

Để sử dụng Nhãn dạng ảnh, các bạn làm theo 3 bước:

  1. Upload nhãn sản phẩm mong muốn vào “Ảnh nhãn”

  2. Quy định Tag nhận biết cho nhãn khuyến mãi

  3. Điền tag đã quy định ở bước 2 vào sản phẩm muốn hiển thị

Nhãn dạng ảnh

2. Khung ảnh sản phẩm

Khung ảnh sản phẩm

Để sử dụng Khung ảnh sản phẩm, các bạn làm theo 2 bước:

  1. Upload khung sản phẩm mong muốn vào “khung ảnh”

  2. Quy định Tag nhận biết cho khung ảnh sản phẩm

  3. Điền tag đã quy định ở bước 2 vào sản phẩm muốn hiển thị

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Khung và nhãn sản phẩm EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].