Nhảy tới nội dung

Thiết lập công cụ kích thích mua hàng của bộ nút CRO

Truy cập Công cụ tiện ích > Kích thích mua hàng

1. Bật / tắt hiển thị công cụ kích thích mua hàng

Bật / tắt hiển thị công cụ kích thích mua hàng

2. Thiết lập mục tiêu ưu đãi

Kịch bản upsell demo như sau: Đơn hàng sẽ được freeship khi giá trị đơn đạt mức 500.000vnđ

Một số kịch bản upsell khác bạn có thể áp dụng
  • Tặng mã khuyến mãi giảm giá trên đơn hàng
  • Tặng kèm quà
  • Tặng voucher sử dụng cho đơn hàng lần sau
  • ...

Đầu tiên, bạn cần nhập giá trị đơn hàng mục tiêu và mã khuyến mãi khách sẽ nhận được khi đơn hàng đạt giá trị mục tiêu.

Thiết lập mục tiêu ưu đãi

3. Thiết kế giao diện thông báo

Khi giỏ hàng rỗng

Khi giỏ hàng rỗng

Khi giỏ hàng chưa đủ điều kiện

Khi giỏ hàng chưa đủ điều kiện

Khi đủ kiều kiện nhận ưu đãi

Khi đủ kiều kiện nhận ưu đãi

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã có thể thiết lập công cụ kích thích mua hàng của bộ nút CRO, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected].