Nhảy tới nội dung

Thiết lập tracking cho bộ nút CRO

1. Google Analytics

Google Analytics

2. Facebook Pixel

Facebook Pixel

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã có thể thiết lập tracking cho bộ nút CRO, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected].