Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng CRO Buttons trên Shopify

1. Cài đặt ứng dụng CRO Buttons

Để cài đặt ứng dụng CRO Buttons vào website trên Shopify, bạn thực hiện theo 3 bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào link ứng dụng CRO Buttons trên Shopify

  • Bước 2: Click vào nút Cài đặt

Bước 2

  • Bước 3: Điền link cửa hàng bạn muốn cài đặt CRO Buttons. Bấm Đăng nhập để cài đặt ứng dụng
Lưu ý

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản chủ cửa hàng để có quyền cài đặt ứng dụng

Bước 3

...tiếp tục, bấm Cài đặt để xác nhận.

Bước 3

2. App Admin của ứng dụng CRO Buttons

Giao diện App Admin của CRO Buttons sau khi cài đặt thành công

App Admin

3. Cách truy cập ứng dụng từ trang quản trị Shopify

Ứng dụng được cài đặt thành công sẽ xuất hiện trong trang quản lý ứng dụng. Bạn được dùng thử app miễn phí trong vòng 14 ngày.

Quản lý ứng dụng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã cài đặt thành công ứng dụng CRO Buttons, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ support@egany.com nhé.