Nhảy tới nội dung

Thiết lập chung bộ nút CRO mobile

1. Bật / tắt hiển thị bộ nút CRO trên mobile

Bật / tắt hiển thị bộ nút CRO trên Mobile

2. Lựa chọn mẫu CRO trên mobile phù hợp

  • Chọn 1 trong 5 mẫu CRO có sẵn trong ứng dụng (bạn vẫn có thể thay đổi từng nút ở các bước thiết lập sau)

Lựa chọn mẫu CRO trên mobile phù hợp

  • Xem trước bộ nút hiển thị trên website ngay ở cột phải của app Admin

Xem trước mẫu nút

3. Thay đổi màu nền hoặc tùy chỉnh CSS cho bộ nút CRO

Thay đổi màu nền hoặc tùy chỉnh CSS cho bộ nút CRO

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã có thể thiết lập chung cho bộ nút CRO trên mobile, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected].