Nhảy tới nội dung

Thiết lập social media EGA Shoes

Social media

Vào Thiết lập giao diện > Social Media

Thiết lập social media

Thiết lập các hiển thị liên kết mạng xã hội

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập liên kết mạng xã hội với EGA Shoes. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].