Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang sản phẩm EGA Shoes trên Sapo

Giao diện thông tin sản phẩm

Vào Thiết lập giao diên > Trang sản phẩm

Ẩn/Hiện thông tin

Thiết lập ẩn hiện thông tin

Thiết lập ẩn/hiện thông tin

Thiết lập hiển thị video

Lưu ý

Bắt buộc nhập đúng cú pháp hướng dẫn

Vào trang admin, chọn một sản phẩm cụ thể

Thêm ảnh sản phẩm

Chọn một sản phẩm cụ thể

Thêm ảnh thumbnail của video, tên ảnh thumbnail đặt theo cú pháp: video-[tên ảnh]

Ví dụ: video-giay-valentino

Thêm ảnh thumbnail

Thêm ảnh thumbnail

Sao chép (copy) mã video trong đường link youtube

Sao chép video

Sao chép mã video

Thêm nhãn sản phẩm theo cú pháp: video_abc với abc là mã video vừa sao chép

Ví dụ: video_Gcin-lWd5Ao&t=2s

Thêm nhãn

Thêm nhãn sản phẩm

video

Kết quả hiển thị video ở trang chi tiết sản phẩm

Để thay đổi và điều chỉnh icon youtube bạn cần vào Thiết lập trang sản phẩm > Video trong ảnh sản phẩm

icon youtube

Thiết lập icon cho video

Chính sách bán hàng

Thiết lập chính sách bán hàng

Thiết lập chính sách bán hàng

Thiết lập hướng dẫn chọn size trên trang

Thiết lập hỗ trợ nhanh và hướng dẫn chọn size

Thiết lập hướng dẫn chọn size

Thiết lập thông số kỹ thuật sản phẩm trên trang

Thiết lập thông số kỹ thuật sản phẩm

Thiết lập các thông số kỹ thuật sản phẩm

Các sản phẩm liên quan sẽ được hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm. Điều này giúp tăng doanh số cho cửa hàng bởi vì khách xem được nhiều sản phẩm hơn. Sản phẩm được gợi ý theo danh mục (collection) hoặc theo thẻ (tag).

1. Sản phẩm liên quan theo Collection

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm - SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Collection

Hiển thị những sản phẩm có cùng Collection với sản phẩm đang xem

Thiết lập sản phẩm liên quan theo collection

2. Sản phẩm liên quan theo Tag

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm - SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Tag

Thiết lập này chọn lọc sản phẩm liên quan theo tag nên nâng cao và linh hoạt hơn.

Các sản phẩm cùng tag liên quan sản phẩm hiện tại sẽ được lọc ra hiển thị tại đây nhanh chóng.

Ví dụ:

sanphamlienquan_Được bảo hành

Thiết lập sản phẩm liên quan theo tag

Lưu ý

Bạn có thể tạo ra nhiều bộ tag bắt đầu bằng tiền tố được quy định trong thiết lập

Ví dụ: tiền tố là sanphamlienquan (hoặc đặt rút gọn là splq hay lienquan tùy ý)

sanphamlienquan_Công sở

sanphamlienquan_Mùa hè

...

splq_Công sở

splq_Mùa hè

...

lienquan_Công sở

lienquan_Mùa hè

...

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Vào trang admin > Danh sách sản phẩm > Chọn sản phẩm muốn thêm tag

Ở mục thêm Tags cho sản phẩm, bạn thêm tag phù hợp

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang sản phẩm EGA Shoes. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].