Nhảy tới nội dung

Thiết lập chung EGA Shoes

Thông tin chung

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung

Thiết lập các tùy chọn chung

Thiết lập các hiển thị chung

Thông tin liên hệ

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUNG

Thiết lập thông tin liên hệ chung

Thiết lập thông tin liên hệ chung

Màu sắc

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > MÀU SẮC

Thiết lập màu sắc

Thiết lập màu sắc

Bộ nút tối ưu tỉ lệ chuyển đổi ở mobile (CRO)

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > BỘ NÚT TỐI ƯU CHUYỂN ĐỔI (DƯỚI MOBILE)

Lưu ý

Tính năng chỉ hiển thị trên mobile

Thiết lập bộ nút tối ưu tỉ lệ chuyển đổi ở mobile (CRO)

Thiết lập bộ tối ưu tỉ lệ chuyển đổi trên mobile

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Thiết lập chung của EGA Shoes. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].