Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang Food & Beverage

Giới thiệu

Food & Beverage là trang bán hàng được thiết kế để phục vụ giới thiệu và bán 1 sản phẩm riêng biệt.

Hiển thị trang Food & Beverage

Vào Trang nội dung > Chọn Tạo trang

Tạo trang nội dung

Bước 1

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.foodnbeverage_001

Giao diện trang

Bước 2

Chọn Lưu

Chọn hiển thị trang

Bước 3

Chọn Xem trên web

Xem trang

Bước 4

Thiết lập chung

Vào foodnbeverage > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

Đầu trang

Vào foodnbeverage > Đầu trang

Đầu trang

Đầu trang

Vào foodnbeverage > Banner

Banner

Banner

Giới thiệu

Vào foodnbeverage > Giới thiệu

Giới thiệu

Thiết lập phần giới thiệu

Lợi ích từ sản phẩm

Vào foodnbeverage > Lợi ích từ sản phẩm

Lợi ích từ sản phẩm

Thiết lập phần lợi ích từ sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Vào foodnbeverage > Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thiết lập bộ đếm ngược

Thiết lập Bộ đếm ngược

Đánh giá của khách hàng

Vào foodnbeverage > Đánh giá của khách hàng

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá của khách hàng

Cuối trang

Vào foodnbeverage > Cuối trang

Cuối trang

Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập trang Food and Beverage. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].