Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang thanh toán EGA Shoes

Trang thanh toán

Vào Thiết lập giao diện > Trang thanh toán

Thiết lập trang thanh toán

Thiết lập màu sắc trang thanh toán

Thiết lập trang thanh toán

Thiết lập hình nền cột phải trang thanh toán

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập trang thanh toán với EGA Shoes. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].