Nhảy tới nội dung

Thiết lập tính năng gợi ý tìm kiếm (EGA Smart Search) theme EGA green Sapo

EGA Smart Search cải tiến bộ tìm kiếm của website, giúp khách hàng tìm được sản phẩm nhanh chóng, gia tăng trải nghiệm người dùng và gia tăng tỷ lệ chốt đơn hàng.

  • Tối ưu trải nghiệm người dùng trên website.
  • Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm nhanh hơn với khả năng hiển thị tức thì từ thanh Search.
  • Gia tăng tỷ lệ chốt đơn chỉ với việc bổ sung tính năng tìm kiếm hoàn hảo hơn cho website.

Thiết lập tính năng gợi ý tìm kiếm

Thiết lập Ẩn/Hiện tính năng

Vào Thiết lập giao diện > Gợi ý tìm kiếm

Chọn để Hiển thị tính năng tìm kiếm hoặc bỏ chọn để ẩn đi

Thiết lập ẩn/hiện tính năng tìm kiếm

Thiết lập ẩn/hiện tính năng tìm kiếm

Thiệt lập màu sắc

Vào Thiết lập giao diện > Gợi ý tìm kiếm > MÀU SẮC

Thiết lập màu sắc cho tính năng tìm kiếm

Thiết lập màu sắc cho tính năng tìm kiếm

Thiết lập chung

Vào Thiết lập giao diện > Gợi ý tìm kiếm > THIẾT LẬP CHUNG

Thiết lập chung cho tính năng tìm kiếm

Thiết lập chung cho tính năng tìm kiếm

Thiết lập kết quả tìm kiếm sản phẩm

Vào Thiết lập giao diện > Gợi ý tìm kiếm > SẢN PHẨM

Thiết lập sản phẩm

Thiết lập kết quả tìm kiếm sản phẩm

Sau khi hoàn tất thiết lập trên, bạn đã có thể sử dụng tính năng Smart Search - Tìm kiếm thông minh cho trang EGA green. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].