Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Green

Layout

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ

Thiết lập module layout

Module: Slideshow

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Slideshow

Thiết lập slideshow

Module: Nhóm 3 banner

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm 3 banner

Thiết lập nhóm 3 banner

Module: Nhóm 8 banner

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm 8 banner

Thiết lập nhóm 8 banner

Module: Banner ngang

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Banner (ngang)

Thiết lập banner ngang

Module: Flash Sale

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Sản phẩm Flash Sale

Thiết lập hiển thị desktop

Thiết lập hiển thị desktop

Thiết lập hiển thị mobile

Thiết lập hiển thị mobile

Thiết lập tính năng Countdown

Bộ đếm ngược

Thiết lập chung cho bộ đếm

Hỗ trợ 2 loại đếm ngược tiêu biểu:

  • Đếm theo giờ: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi ngắn hạn như Flash Sale theo khung giờ
  • Đếm theo ngày: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi chạy trong nhiều ngày

Thiết lập đếm theo khung giờ

Thiết lập thời gian cho bộ đếm theo giờ

Thiết lập đếm theo ngày

Thiết lập thời gian cho bộ đếm theo ngày

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Carousel)

Thiết lập nhóm sản phẩm carousel

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Banner + Carousel)

Thiết lập nhóm sản phẩm banner + carousel

Module: Nhóm sản phẩm (banner + danh sách)

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Banner + Danh sách)

Thiết lập nhóm sản phẩm banner + products

Module: Nhóm sản phẩm (tab)

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Tab)

Thiết lập nhóm sản phẩm tab

Module: Tin tức

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Tin tức

Thiết lập tin tức

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ EGA Market. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].