Nhảy tới nội dung

Thiết lập bộ lọc sản phẩm EGA Green

Bộ lọc sản phẩm

Vào Thiết lập giao diện > Bộ lọc sản phẩm

Lọc mặc định

Bộ lọc mặc định sẽ lọc sản phẩm dựa trên thông tin sản phẩm mặc định của trang, bao gồm:

  1. Giá sản phẩm
  2. Thương hiệu
  3. Loại sản phẩm

Thiết lập bộ lọc sản phẩm mặc định

Lọc theo tag

Bộ lọc theo tag gồm 2 thành tố:

  1. Màu sắc
  2. Kích thước

Thiết lập bộ lọc sản phẩm theo tag

Lưu ý

Chỉ những sản phẩm có tag trùng với thiết lập trong bộ lọc mới được hiển thị khi lọc

Mẫu nhập liệu tag sản phẩm

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Bộ lọc sản phẩm EGA Green. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].