Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang Xmas

Giới thiệu

Xmas là trang bán hàng được thiết kế chuyên dụng cho shop bán hàng trong mùa lễ Giáng sinh. Với hiệu ứng tuyết rơi bắt máy, kèm theo đó là có tích hợp sẵn bộ Countdown (đếm ngược) sẽ giúp bạn gia tăng tỉ lệ chốt đơn hàng và 4 nhóm sản phẩm khác nhau để trình bày và có thể ẩn/hiện thiết lập linh hoạt hơn.

Hiển thị trang Xmas

Vào Trang nội dung > Chọn Thêm trang nội dung

Tạo trang nội dung

Bước 1

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.xmas_002

Giao diện trang

Bước 2

Chọn Lưu

Chọn hiển thị trang

Bước 3

Chọn Xem trên web

Xem trang

Bước 4

Thiết lập chung

Vào xmas > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

Vào xmas > Hiệu ứng tuyết rơi

Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

Vào xmas > Banner

Thiết lập Banner

Thiết lập Banner

Nhóm 3 banner nhỏ

Vào xmas > Nhóm 3 banner nhỏ

Thiết lập Nhóm 3 banner nhỏ

Thiết lập Nhóm 3 banner nhỏ

Nhóm sản phẩm nổi bật

Vào xmas > Nhóm sản phẩm nổi bật

Nhóm sản phẩm nổi bật

Nhóm sản phẩm nổi bật

Mã khuyến mãi

Vào xmas > Mã khuyến mãi

Mã khuyến mãi

Mã khuyến mãi

Nhóm sản phẩm

Vào xmas > Nhóm sản phẩm 1

Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm

Vào xmas > Banner ngang

Banner ngang

Banner ngang

Bộ sưu tập

Vào xmas > Bộ sưu tập

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập

Phương thức thanh toán

Vào xmas > Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Cuối trang

Vào xmas > Cuối trang

Cuối trang

Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập trang Xmas. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].