Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang sản phẩm EGA Green trên Sapo

Giao diện thông tin sản phẩm

Vào Thiết lập giao diên > Trang sản phẩm

Ẩn/Hiện thông tin

Thiết lập ẩn hiện thông tin

Thiết lập hiển thị video

Lưu ý

Bắt buộc nhập đúng cú pháp hướng dẫn

Vào trang admin, chọn một sản phẩm cụ thể

Thêm ảnh sản phẩm

Chọn một sản phẩm cụ thể

Thêm ảnh thumbnail của video, tên ảnh thumbnail đặt theo cú pháp: video-[tên ảnh]

Ví dụ: video-hat-dieu

Thêm ảnh thumbnail

Thêm ảnh thumbnail

Sao chép (copy) mã video trong đường link youtube

Sao chép video

Sao chép mã video

Thêm nhãn sản phẩm theo cú pháp: video_abc với abc là mã video vừa sao chép

Ví dụ: video_6DdfoX-Diu4

Thêm nhãn

Thêm nhãn sản phẩm

Vào Thiết lập chung > Chọn Dùng video và nhấn nút Lưu

Chọn dùng video

Chọn dùng video

video

Kết quả hiển thị video

Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh hiển thị icon video ở trang sản phẩm và trang danh sách sản phẩm

icon

Thiết lập icon video

Chính sách bán hàng

Thiết lập chính sách bán hàng

Thiết lập Banner trên trang

Thiết lập banner

Các sản phẩm liên quan sẽ được hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm. Điều này giúp tăng doanh số cho cửa hàng bởi vì khách xem được nhiều sản phẩm hơn. Sản phẩm được gợi ý theo danh mục (collection) hoặc theo thẻ (tag).

1. Sản phẩm liên quan theo Collection

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm - SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Collection

Hiển thị những sản phẩm có cùng Collection với sản phẩm đang xem

Thiết lập sản phẩm liên quan theo collection

2. Sản phẩm liên quan theo Tag

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm - SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Tag

Thiết lập này chọn lọc sản phẩm liên quan theo tag nên nâng cao và linh hoạt hơn.

Các sản phẩm cùng tag liên quan sản phẩm hiện tại sẽ được lọc ra hiển thị tại đây nhanh chóng.

Ví dụ:

sanphamlienquan_Bữa ăn đủ chất

Thiết lập sản phẩm liên quan theo tag

Lưu ý

Bạn có thể tạo ra nhiều bộ tag bắt đầu bằng tiền tố được quy định trong thiết lập

Ví dụ: tiền tố là sanphamlienquan (hoặc đặt rút gọn là splq hay lienquan tùy ý)

sanphamlienquan_Vitamin

sanphamlienquan_Trái cây mùa hè

...

splq_Vitamin

splq_Trái cây mùa hè

...

lienquan_Vitamin

lienquan_Trái cây mùa hè

...

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Vào trang admin > Danh sách sản phẩm > Chọn sản phẩm muốn thêm tag

Ở mục thêm Tags cho sản phẩm, bạn thêm tag phù hợp

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Biến thể màu

Nếu bạn có sử dụng biến thể màu, bạn có thể tuỳ chỉnh màu sắc hiển thị cho các variant tương ứng, chỉ cần đặt tên variant đúng tên biến thể đã lựa chọn.

Thiết lập biến thể màu

Thiết lập tên biến thể màu

Tạo biến thể có tên đúng như đã thiết lập trong mục thiết lập theme

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chi tiết sản phẩm EGA Green. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].