Nhảy tới nội dung

Thiết lập đầu trang EGA Green

Thiết lập đầu trang

Vào Thiết lập giao diện > Đầu trang

Thiết lập màu sắc, logo, banner và menu đầu trang

Thiết lập màu sắc, logo, banner và menu đầu trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Đầu trang EGA Green. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].