Nhảy tới nội dung

Trang danh sách sản phẩm flash sales EGA Green

Trang danh sách sản phẩm flash sales

Vào Thiết lập giao diện > Trang danh sách sản phẩm flash sales

Thiết lập banner

Thiết lập hiển thị ở trang giỏ hàng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang sản phẩm Flash Sales EGA Green. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].