Skip to main content

Thiết lập bộ lọc sản phẩm EGA Fashion | EGANY Docs

Bộ lọc sản phẩm#

Vào Thiết lập giao diện > Bộ lọc sản phẩm

Lọc mặc định#

Bộ lọc mặc định sẽ lọc sản phẩm dựa trên thông tin sản phẩm mặc định của trang, bao gồm:

  1. Giá sản phẩm
  2. Loại sản phẩm
  3. Kích cỡ

Thiết lập bộ lọc sản phẩm mặc định

Lọc theo tag#

Bộ lọc theo tag lọc theo tiền tố trước dấu "_":

Thiết lập bộ lọc sản phẩm theo tag

Lưu ý

Chỉ những sản phẩm có tag trùng với thiết lập trong bộ lọc mới được hiển thị khi lọc

Mẫu nhập liệu tag sản phẩm

Mẫu nhập liệu tag sản phẩm

Vậy là bạn đã thiết lập xong bộ lọc sản phẩm của theme EGA Fashion rồi đó. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@egany.com.

Last updated on