Skip to main content

Thiết lập cuối trang EGA Fashion trên Sapo

Thiết lập menu cuối trang#

Vào Thiết lập giao diện > CUỐI TRANG - MENU 1,2,3

Thiết lập menu 1,2

Thiết lập menu 3

Thiết lập đăng ký nhận tin#

Vào Thiết lập giao diện > CUỐI TRANG - ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Thiết lập đăng ký nhận tin

Thiết lập mạng xã hội#

Vào Thiết lập giao diện > CUỐI TRANG - MẠNG XÃ HỘI

Thiết lập mạng xã hội

Thiết lập thông báo mua hàng (Sales Pop)#

Thông báo mua hàng hiển thị các thông tin về đơn hàng mua gần đây trên website của bạn, cho khách hàng tiềm năng biết rằng trang web này vừa đáng tin cậy vừa phổ biến.

Demo thông báo mua hàng

Demo thông báo mua hàng

Sales Pop mang lại hiệu quả như thế nào?

  • Giúp tăng doanh số bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi.

  • Cửa hàng của bạn lúc nào cũng bận rộn, khách xem có cảm giác cấp bách, không muốn bỏ lỡ cơ hội mua hàng ngay lúc này.

  • Sales Pop được bật lên rất tự nhiên, điều hướng sự chú ý của khách vào những sản phẩm bạn cần tăng doanh số.

Để thiết lập Thông báo mua hàng, bạn truy cập vào Thiết lập giao diện > CUỐI TRANG - THÔNG BÁO MUA HÀNG

Thiết lập thông báo mua hàng

Thiết lập thông báo mua hàng

Vậy là bạn đã thiết lập xong cấu hình cho phần cuối trang của theme EGA Fashion rồi đó. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@egany.com.

Last updated on