Skip to main content

Thiết lập trang sản phẩm EGA fashion trên Sapo

Giao diện thông tin sản phẩm#

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm

Hướng dẫn chọn size#

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm - HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE

Lưu ý

Tính năng chỉ hiển thị ở sản phẩm có kích thước (size)

Thiết lập hướng dẫn chọn size

Chính sách bán hàng#

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm - CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Thiết lập chính sách bán hàng

Nhóm chi tiết sản phẩm#

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm - NHÓM CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thiết lập nhóm chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan (Related products)#

Các sản phẩm liên quan sẽ được hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm. Điều này giúp tăng doanh số cho cửa hàng bởi vì khách xem được nhiều sản phẩm hơn. Sản phẩm được gợi ý theo danh mục (collection) hoặc theo thẻ (tag).

1. Sản phẩm liên quan theo Collection#

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm - SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Collection

Hiển thị những sản phẩm có cùng Collection với sản phẩm đang xem

Thiết lập sản phẩm liên quan theo collection

2. Sản phẩm liên quan theo Tag#

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm - SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Tag

Thiết lập này chọn lọc sản phẩm liên quan theo tag nên nâng cao và linh hoạt hơn.

Các sản phẩm cùng tag liên quan sản phẩm hiện tại sẽ được lọc ra hiển thị tại đây nhanh chóng.

Ví dụ:

sanphamlienquan_Nam Cá Tính

Thiết lập sản phẩm liên quan theo tag

Lưu ý

Bạn có thể tạo ra nhiều bộ tag bắt đầu bằng tiền tố được quy định trong thiết lập

Ví dụ: tiền tố là sanphamlienquan (hoặc đặt rút gọn là splq hay lienquan tùy ý)

sanphamlienquan_Công sở

sanphamlienquan_Mùa hè

...

splq_Công sở

splq_Mùa hè

...

lienquan_Công sở

lienquan_Mùa hè

...

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Vào trang admin > Danh sách sản phẩm > Chọn sản phẩm muốn thêm tag

Ở mục thêm Tags cho sản phẩm, bạn thêm tag phù hợp

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Thanh chức năng#

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm - THANH CHỨC NĂNG

Lưu ý

Tính năng chỉ hiển thị trên mobile

Thiết lập thanh chức năng

Việc thiết lập trang sản phẩm trên theme EGA Fashion đã hoàn tất, bây giờ bạn có thấy sản phẩm của bạn trông rất chuyên nghiệp hay không! Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@egany.com.

Last updated on