Skip to main content

Thiết lập trang bài viết EGA Fashion

Trang blog#

Vào Thiết lập giao diện > Trang bài viết

Thiết lập trang bài viết

Lưu ý

Để đánh dấu bài viết nổi bật vui lòng nhập tag featured vào bài viết

Thiết lập bài viết featured

Demo thiết lập bài viết nổi bật

Một trang bài viết chuyên nghiệp, nhiều nội dung hấp dẫn sẽ thu hút được nhiều khách hàng ghé thăm website của bạn đấy. Hãy thiết lập trang bài viết cho theme EGA Fashion ngay nhé. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@egany.com.

Last updated on