Skip to main content

Thiết lập trang chủ EGA Fashion

Layout#

Vào Thiết lập giao diện > Layout trang chủ - CHỌN CÁC MODULE

Thiết lập vị trí hiển thị các module

Slider#

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - SLIDER

Thiết lập slider-desktop

Thiết lập slider hiển thị trên desktop

Thiết lập slider-mobile

Thiết lập slider hiển thị trên mobile

Flash sales#

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Flash sales

Thiết lập flash sale

Thiết lập hiển thị mục flash sale trên trang chủ

Thiết lập đồng hồ đếm ngược

Thiết lập đồng hồ đếm ngược

Bộ đếm tồn kho#

Thiết lập bộ đếm tồn kho

Thiết lập bộ đếm tồn kho

Mua theo danh mục#

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - MUA THEO DANH MỤC

Thiết lập mua theo danh mục

Banner trang chủ#

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - BANNER TRANG CHỦ

Thiết lập banner trang chủ

Nhóm sản phẩm theo tab#

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - NHÓM SẢN PHẨM THEO TAB

Thiết lập nhóm sản phẩm theo tab

Bộ sưu tập#

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - BỘ SƯU TẬP

Thiết lập bộ sưu tập

Sản phẩm bán chạy#

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Thiết lập sản phẩm bán chạy

Hệ thống cửa hàng#

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Thiết lập hệ thống cửa hàng

Vậy là bạn đã thiết lập xong cấu hình cho phần trang chủ của theme EGA Fashion rồi đó. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@egany.com.

Last updated on