Skip to main content

Thiết lập chung EGA Fashion

Kiểu chữ#

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung - KIỂU CHỮ

Thiết lập kiểu chữ

Màu sắc#

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung - MÀU SẮC

Thiết lập màu sắc

Hình ảnh chia sẻ trang chủ lên Facebook#

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung - HÌNH ẢNH CHIA SẺ TRANG CHỦ LÊN FACEBOOK

Thiết lập hình ảnh chia sẻ trang chủ lên Facebook

Meta Keywords cho trang chủ#

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung - META KEYWORDS CHO TRANG CHỦ (SEO)

Thiết lập meta keywords cho trang chủ

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn đã có thể thiết lập những cấu hình cơ bản cho theme EGA Fashion. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@egany.com.

Last updated on