Nhảy tới nội dung

Thiết lập bộ lọc sản phẩm EGA Cosmetic trên Sapo

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Bộ lọc sản phẩm

1. Lọc mặc định

Bộ lọc mặc định sẽ lọc sản phẩm dựa trên thông tin sản phẩm mặc định của trang, bao gồm:

  • Giá sản phẩm
  • Thương hiệu
  • Loại sản phẩm

lọc theo giá

Thiết lập lọc sản phẩm theo giá

lọc theo hãng sản xuất

Thiết lập lọc sản phẩm theo thương hiệu

lọc theo loại

Thiết lập lọc sản phẩm theo loại

2. Lọc theo tag

lọc theo tag

Thiết lập lọc sản phẩm theo tag

Lưu ý

Chỉ những sản phẩm có tag trùng với thiết lập trong bộ lọc mới được hiển thị khi lọc

Nhập tag sản phẩm

Mẫu sản phẩm đã nhập tag trùng với thiết lập trong bộ lọc

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Bộ lọc sản phẩm EGA Cosmetic. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].