Nhảy tới nội dung

Thiết lập chung EGA Cosmetic

1. Favicon

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung

Favicon

Thiết lập Favicon

Email và nút về đầu trang

Dùng công cụ nhận email khuyến mãi và nút quay lên đầu trang

2. Sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > THIẾT LẬP CHUNG CHO SẢN PHẨM

Thiết lập chung cho sp

Thiết lập chung cho sản phẩm

3. Thông tin liên hệ

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUNG

Thông tin liên hệ chung

Thiết lập thông tin liên hệ chung

4. Màu sắc

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > MÀU SẮC

Màu sắc

Thiết lập màu sắc

5. Meta Keywords

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > META KEYWORDS CHO TRANG CHỦ (SEO)

Meta Keywords

Thiết lập Meta Keywords

6. Bộ nút liên hệ (Desktop)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > BỘ NÚT ICON LIÊN HỆ (DESKTOP)

Nút liên hệ Desktop

Thiết lập icon liên hệ Desktop

7. Bộ nút tối ưu chuyển đổi (Mobile)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > BỘ NÚT TỐI ƯU CHUYỂN ĐỔI (DƯỚI MOBILE)

Lưu ý

Tính năng chỉ hiển thị trên mobile

CRO

Thiết lập CRO trên Mobile

CRO

Thiết lập CRO trên Mobile

8. Pop up khi vào website

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > POPUP KHI VÀO WEBSITE

Pop up khi vào trang

Thiết lập popup khi vào trang

9. Ảnh Phương thức thanh toán

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > ẢNH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Ảnh phương thức thanh toán

Thiết lập ảnh phương thức thanh toán

10. Đánh giá sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > Thiết lập chung cho sản phẩm > Dùng đánh giá sản phẩm

Lưu ý
  • Vui lòng cài đặt ứng dụng Đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng
  • Cài đặt nhiều ứng dụng có thể gây ảnh hưởng tới điểm Google Pagespeed của theme

Dùng đánh giá sản phẩm

Dùng đánh giá sản phẩm

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Thiết lập chung của EGA cosmetic. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].