Nhảy tới nội dung

Thiết lập chân trang EGA Cosmetic trên Sapo

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > MÀU FOOTER

Màu footer

Thiết lập màu footer

2. Cột 1

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > CỘT 1

Cột 1

Thiết lập Cột 1

3. Cột 2

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > CỘT 2

Cột 2

Thiết lập Cột 2

4. Cột 3

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > CỘT 3

Cột 3

Thiết lập Cột 3

5. Cột 4

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > CỘT 4

Cột 4

Thiết lập Cột 4

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > COPYRIGHT

Mặc định khi để trống sẽ hiển thị @Bản quyền thuộc về EGANY | Cung cấp bới Sapo

Copyright

Thiết lập Copyright

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Chân trang EGA Cosmetic. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].