Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Cosmetic trên Sapo

1. Chọn các Module

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ > CHỌN CÁC MODULE

Chọn các module

Thiết lập chọn các module cho trang chủ

2. Module: Slideshow

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Slideshow

Slideshow

Thiết lập slideshow trang chủ

Right banner

Thiết lập right banner trang chủ

3. Module: Nhóm mã khuyến mãi

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập nhóm mã khuyến mãi

4. Module: Nhóm 3 banner

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm 3 banner

nhóm 3 banner

Thiết lập nhóm 3 banner

5. Module: Nhóm 10 banner

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm 10 banner

nhóm 10 banner

Thiết lập nhóm 10 banner

6. Module: Nhóm thương hiệu

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm thương hiệu

nhóm thương hiệu

Thiết lập nhóm thương hiệu

7. Module: Banner ngang

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Banner (ngang)

banner ngang

Thiết lập banner ngang

8. Module: Sản phẩm Flash Sale

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Sản phẩm Flash Sale

module flash sale

Thiết lập module flash sale

module flash sale

Thiết lập hiển thị random thứ tự sản phẩm module flash sale

tin khuyến mãi động trên module flash sale

Thiết lập tin khuyến mãi động trên module flash sale

Thiết lập tính năng Countdown

Bộ đếm ngược

đồng hồ đếm ngược

Thiết lập đồng hồ đếm ngược trên module flash sale

Hỗ trợ 2 loại đếm ngược tiêu biểu:

  • Đếm theo giờ: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi ngắn hạn như Flash Sale theo khung giờ
  • Đếm theo ngày: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi chạy trong nhiều ngày

Thiết lập đếm theo khung giờ

đếm ngược theo khung giờ

Thiết lập đếm ngược theo khung giờ

Thiết lập đếm theo ngày

đếm ngược theo ngày

Thiết lập đếm ngược theo ngày

Thiết lập tính năng Stock Countdown

Các trạng thái đếm ngược tồn kho

module flash sale

Thiết lập trạng thái đếm ngược tồn kho

Logic hiển thị các trạng thái đếm ngược tồn kho

Ban đầu ta có số lượng tồn kho là X:

Nhập tag số lượng ban đầu của mỗi sản phẩm với cú pháp: soluong_X (với X là số lượng khi bắt đầu chạy flashsale)

Nếu sản phẩm không được nhập tag số lượng ban đầu thì XSố lượng tồn kho mặc định theo cài đặt chung cho mọi sản phẩm

  • Nếu tồn kho >= X --> Vừa mở bán:

  • Nếu tồn kho > 5% (X) và < X --> Bán bán [soluong] sản phẩm

  • Nếu tồn kho < 5% (X) và > 0 --> Sắp cháy hàng

  • Nếu tồn kho = 0 --> Hết hàng

Nhập tag số lượng ban đầu

Ví dụ nhập tag số lượng tồn ban đầu

Cài đặt hiển thị theo tag: Hiển thị các trạng thái tồn kho dựa trên số tồn thật của sản phẩm

  • soluong = X - tổng số lượng tồn của tất cả các variant của sản phẩm

Kiểu hiển thị flash sale

Thiết lập kiểu hiển thị flash sale kiểu tag

Cài đặt hiển thị tự động: Hiển thị các trạng thái tồn kho dựa trên số tồn ngẫu nhiên (random)

  • Số lượng tồn = Random trong phạm vi từ [0% tới 100%]*X (Phạm vi % random theo cài đặt, ví dụ cài đặt từ 50% tới 90%)

  • soluong = X - Số lượng tồn

Kiểu hiển thị flash sale

Thiết lập kiểu hiển thị flash sale kiểu tự động

Thiết lập kiểu hiển thị Stock Countdown

Website cung cấp với hai kiểu hiển thị Stock Countdown Kiểu 1Kiểu 2

Stock Countdown

Thiết lập hiển thị stock countdown

9. Module: Nhóm sản phẩm tag

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm tag

nhóm sản phẩm tag

Thiết lập nhóm sản phẩm tag

banner nhóm sản phẩm tag

Thiết lập banner nhóm sản phẩm tag

10. Module: Nhóm sản phẩm (ảnh + danh sách)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (ảnh + danh sách)

nhóm sản phẩm (ảnh + danh sách)

Thiết lập nhóm sản phẩm (ảnh + danh sách)

11. Module: Nhóm sản phẩm (tab)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (tab)

nhóm sản phẩm (tab)

Thiết lập nhóm sản phẩm (tab)

12. Module: Tin tức

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Tin tức

module tin tức

Thiết lập module tin tức

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ EGA Cosmetic. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].