Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang sản phẩm EGA Cosmetic trên Sapo

1. Layout trang sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Layout trang sản phẩm

Layout

Layout

Layout

Layout

2. Video trong ảnh sản phẩm

Thiết lập Hiển thị / Ẩn video ở ảnh Sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > VIDEO TRONG ẢNH SẢN PHẨM

icon video

Thiết lập trong quản lý sản phẩm

Lưu ý

Bắt buộc nhập đúng cú pháp hướng dẫn

Bước 1: Vào trang admin, chọn sản phẩm muốn hiển thị video

bước 1

Bước 2: Thêm ảnh thumbnail của video, tên ảnh thumbnail đặt theo cú pháp: video-[tên-ảnh]

Ví dụ: video-gold-collagen-serum

bước 2

Lưu ý
  • Thứ tự xuất hiện của video tương ứng với vị trí ảnh thumbnail sản phẩm
  • Nếu không upload ảnh thumb cho video, mặc định sẽ lấy từ thumbnail của video youtube và thứ tự của video sẽ xuất hiện đầu tiên ở slider ảnh sản phẩm

Bước 3: Sao chép (copy) mã video trong đường link youtube (Mã nằm sau dấu = trong link video youtube)

bước 3

Bước 4: Thêm nhãn sản phẩm (tags) theo cú pháp: video_abc với abc là mã video vừa sao chép ở Bước 3

Ví dụ: video_Pw179QFfD6E

bước 4

3. Chính sách bán hàng

sale box

4. Sản phẩm liên quan

Các sản phẩm liên quan sẽ được hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm. Điều này giúp tăng doanh số cho cửa hàng bởi vì khách xem được nhiều sản phẩm hơn. Sản phẩm được gợi ý theo danh mục (collection) hoặc theo thẻ (tag).

Sản phẩm liên quan theo Collection

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Collection

Hiển thị những sản phẩm có cùng Collection với sản phẩm đang xem

sản phẩm liên quan theo collection

Sản phẩm liên quan theo Tag

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Tag

Thiết lập này chọn lọc sản phẩm liên quan theo tag nên nâng cao và linh hoạt hơn.

Các sản phẩm cùng tag liên quan sản phẩm hiện tại sẽ được lọc ra hiển thị tại đây nhanh chóng.

Ví dụ:

sanphamlienquan_Bữa ăn đủ chất

sản phẩm liên quan theo collection

Lưu ý

Bạn có thể tạo ra nhiều bộ tag bắt đầu bằng tiền tố được quy định trong thiết lập

Ví dụ: tiền tố là sanphamlienquan (hoặc đặt rút gọn là splq hay lienquan tùy ý)

sanphamlienquan_Da khô

sanphamlienquan_Da dầu

...

splq_Da khô

splq_Da dầu

...

lienquan_Da khô

lienquan_Da dầu

...

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Vào trang admin > Danh sách sản phẩm > Chọn sản phẩm muốn thêm tag

Ở mục thêm Tags cho sản phẩm, bạn thêm tag phù hợp

splq theo tag

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

5. Biến thể màu

Nếu bạn có sử dụng biến thể màu cho sản phẩm, bạn có thể tuỳ chỉnh hiển thị cho các biến thể màu bằng màu sắc hay hình ảnh bằng các thiết lập dưới đây.

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Biến thể màu

5.1 Ưu tiên hiển thị phiên bản màu sắc theo ảnh được tải lên theo quy ước tương ứng với mỗi màu

B1: Đặt tên ảnh muốn hiển thị cho biến thể màu theo cú pháp: color-ten-variant-mau-sac

Ví dụ:

  • Variant màu Trắng → tên file ảnh color-trang.png

  • Variant màu Đỏ → tên file ảnh color-do.jpg

  • Variant màu Xanh dương → tên file ảnh color-xanh-duong.jpg

Kiểu ảnh có thể sử dụng là .png hoặc .jpg

B2: Upload ảnh vào mục Hình Ảnh Sản Phẩm

Upload ảnh variant màu

Upload ảnh cho variant màu hồng theo quy ước

B3: Chọn Ảnh sản phẩm(đặt tên theo quy ước)

Chọn kiểu hiển thị

Chọn kiểu hiển thị từ ảnh upload theo quy ước

Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

5.2 Ưu tiên hiển thị phiên bản màu sắc theo ảnh variant của sản phẩm

Chọn kiểu hiển thị từ ảnh đại diện variant

Chọn kiểu hiển thị từ ảnh đại diện variant

Chọn ảnh đại diện cho variant:

B1: Thêm ảnh vào mục ảnh sản phẩm (như ở trên)

B2: Chọn ảnh cho variant

Chọn kiểu hiển thị từ ảnh đại diện variant

Chọn ảnh đại diện cho variant

Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

Hiển thị kiểu mã màu

Nếu không có ảnh ưu tiên theo quy ước 5.1 or 5.2 thì hiển thị như sau

5.3 Kiểu hiển thị là Mã màu:

Hiển thị phiên bản màu sắc theo mã màu (mã hex) được thiết lập tương ứng với mỗi màu.

biến thể mã màu

Thiết lập biến thể mã màu

5.4 Kiểu hiển thị là Ảnh:

Hiển thị phiên bản màu sắc theo ảnh được tải lên tương ứng với mỗi màu

Ảnh tương ứng với mỗi màu

Thiết lập biến thể ảnh màu

5.5 Đặt tên biến thể màu cho sản phẩm

thiết lập tên biến thể màu

Đặt tên biến thể có tên đúng như đã thiết lập trong mục thiết lập theme

6. Chia sẻ mạng xã hội

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Chia sẻ sản phẩm qua

Thiết lập các kênh chia sẻ sản phẩm

Thiết lập các kênh chia sẻ sản phẩm

Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chi tiết sản phẩm EGA Cosmetic. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].