Nhảy tới nội dung

Thiết lập app Khuyến mãi - MuaXtangY, Combo theme EGA Cosmetic trên Sapo

Đây là 2 App có trả phí, dùng thử miễn phí 14 ngày. Bạn có thể lựa chọn app phù hợp để cài đặt và sử dụng

1. Cài đặt App

2. Truy cập để cài đặt khuyến mãi

1.1 Truy cập cài đặt khuyến mãi với app Mua X tặng Y

Truy cập Admin > Ứng dụng > Mua X tặng Y

Cài đặt khuyến mãi Mua X tặng Y

Xem thêm hướng dẫn cập nhật mới nhất từ nhà phát triển

2.2 Truy cập cài đặt khuyến mãi với app Combo

Truy cập Admin > Ứng dụng > Combo sản phẩm

Cài đặt khuyến mãi Combo

Xem thêm hướng dẫn cập nhật mới nhất từ nhà phát triển

2.3 Demo trên website

Demo app Mua X tặng Y

Cài đặt khuyến mãi

Demo app Combo

Cài đặt khuyến mãi

thông tin

Bạn có thể cài đặt và sử dụng đồng thời cả 2 app khuyến mãi cho 1 sản phẩm

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Khuyến mãi - MuaXtangY, Combo. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].