Nhảy tới nội dung

Thiết lập bộ lọc sản phẩm EGA Fashion

Bộ lọc sản phẩm

Vào Thiết lập giao diện > Bộ lọc sản phẩm

Tiêu đề

Vào Thiết lập giao diện > Bộ lọc sản phẩm > Tiêu đề

Thiết lập tiêu đề (hiển thị dưới mobile)

Lưu ý

Tính năng chỉ hiển thị trên mobile

Lọc mặc định

Bộ lọc mặc định sẽ lọc sản phẩm dựa trên thông tin sản phẩm mặc định của trang, bao gồm:

  1. Giá sản phẩm
  2. Loại sản phẩm
  3. Kích cỡ
  4. Màu sản phẩm

Thiết lập bộ lọc sản phẩm mặc định

Lọc theo tag

Bộ lọc theo tag lọc theo tiền tố trước dấu "_":

Thiết lập bộ lọc sản phẩm theo tag

Lưu ý

Chỉ những sản phẩm có tag trùng với thiết lập trong bộ lọc mới được hiển thị khi lọc

Mẫu nhập liệu tag sản phẩm

Mẫu nhập liệu tag sản phẩm

Vậy là bạn đã thiết lập xong bộ lọc sản phẩm của theme EGA Fashion rồi đó. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].