Nhảy tới nội dung

Thiết lập giá trị đơn hàng tối thiểu theme EGA Fashion Haravan

Giá trị đơn hàng tối thiểu

Thiết lập Giá trị đơn hàng tối thiểu là tính năng giúp bạn thiết lập điều kiện ràng buộc và cảnh báo cho khách hàng cần chọn mua thêm cho đủ trước khi chuyển sang trang thanh toán.

Ví dụ 1: Giá trị tối thiểu là 1.000.000 đ (một triệu đồng), nếu khách chỉ mới thêm vào giỏ 1 sản phẩm trị giá 100.000 đ (một trăm ngàn đồng) thì sẽ không thể chuyển sang trang thanh toán được. Website sẽ luôn đưa ra khuyến cáo để khách mua thêm cho đủ giá trị đơn bạn quy định

Ví dụ 2: Bạn đang áp dụng miễn phí vận chuyển cho tất cả đơn hàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng chỉ mua 1 sản phẩm với giá 20.000đ. Đơn hàng của bạn sẽ lỗ bởi chi phí vận chuyển cao. Giải pháp hiệu quả cho tình huống này là thiết lập thêm giá trị đơn hàng tối thiểu để bạn bù được chi phí vận chuyển.

Tính năng giúp tăng AOV (giá trị trung bình đơn) trên website rất tốt khi website có nhiều sản phẩm giá trị thấp. Ngoài ra, tính năng này cũng được sử dụng nhiều cho cửa hàng kinh doanh bán buôn B2B, giúp bạn kiểm soát được đơn hàng nào đủ điều kiện để có thể thành một đơn hàng hợp lệ.

Thông báo hiển thị ở trang giỏ hàng

Thông báo giá trị đơn hàng tối thiểu ở trang giỏ hàng

Thông báo hiển thị ở trang sản phẩm

Thông báo giá trị đơn hàng tối thiểu khi khách bấm mua ngay ở trang sản phẩm

(do bấm mua ngay cũng là chuyển sang trang thanh toán)

Thiết lập giá trị đơn hàng tối thiểu

Vào Thiết lập giao diện > Trang giỏ hàng > Giới hạn giá trị đơn hàng tối thiểu

Thiết lập giá trị đơn hàng tối thiểu

Thiết lập giá trị đơn hàng tối thiểu

Sau khi hoàn tất thiết lập trên, bạn đã có thể sử dụng tính năng Giới hạn giá trị đơn hàng tối thiểu cho trang EGA Fashion. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].